Open Academy

Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties