Het Brugprogramma gaf meer energie dan het kostte

  • 26 mei 2017
  • Noel Houben

Marco Boer van het Waterschap Hollandse Delta combineerde het afgelopen anderhalf jaar het Brugprogramma (Nd Brug) van Neerlands diep met een opvallende carrièremove. Het leerprogramma, nieuwe projecten én aangeboren talenten en (eigen) aardigheden resulteerden in een opvallende groei, ziet ook projectteamlid Marcel de Haan. “Marco heeft ons vertrouwen gewonnen.”

Marco Boer (links) en Marcel Haan. Foto: Jorrit ’t Hoen

Marco Boer is geen dertien-in-een-dozijn projectmanager. Joviaal, warm, humoristisch, markant, maar soms ook bescheiden: het is een beperkte selectie uit het rijke palet van karaktereigenschappen waarover hij beschikt. Je treft ook niet iedere dag een projectmanager die lokaal en internationaal aan de weg timmert met zijn aquarellen. Daarnaast musiceert Boer. “Ook bij deze activiteiten zoek ik de samenwerking en verbinding met anderen”, vertelt hij. “Net zoals ik dat in mijn werk als projectmanager doe.”

Juiste krachtenveld

“Dat wil ik ook”, was de reactie van Boer toen hij collega’s binnen het Waterschap Hollandse Delta hoorde praten over hun ervaringen met het Brugprogramma. “Twee jaar aan jezelf kunnen werken, samen met mensen van andere overheden, veel goede activiteiten en gesprekken, grotere projecten bezoeken, een assessor die je intensief begeleidt… Het klonk me als muziek in de oren.” Voorjaar 2015 startte de projectmanager met het leerprogramma van Neerlands diep. Eind dat jaar werd hij gevraagd als projectmanager voor twee projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): Dijkversterking Hoekse Waard Noord en Zuid. Het zijn projecten met een grotere omvang en complexiteit dan Boer gewend was bij het cluster Wegen van het waterschap. Hij besloot na goed nadenken en enige ruggenspraak de stap te zetten.

Traject dijkversterking bij Puttershoek.

Zo’n nieuwe uitdaging in je werk terwijl je een intensieve opleiding als het Brugprogramma volgt: het klinkt als een pittige combinatie. Boer schudt zijn hoofd. “De opleiding gaf meer energie dan ze kostte. Hetzelfde geldt voor de projecten. Die zijn niet zwaar wanneer je er als team samen de schouders onder zet. Sterker nog, het leereffect van het Brugprogramma is groter door de switch die ik in mijn werk heb gemaakt. Het heeft mij uitgedaagd om het geleerde meteen in de praktijk te brengen. Als projectmanager Wegen bij het waterschap vergden werk en mensen minder van mij. Misschien was er dan niet het juiste krachtenveld geweest om in beweging te komen. Mijn nieuwe werk trok me uit de routine, maakte me alert en scherp”

Vertrouwen

Die alertheid en scherpheid had Boer ook zeker nodig, stelt manager projectbeheersing Marcel de Haan. “Het IPM-team van de HWBP-projecten bestaat uit ervaren specialisten, die zijn ingehuurd om de klus te klaren. De omgangsvormen zijn Rotterdams: direct, duidelijk en soms ook hard. Werken met geïntegreerde contracten en deze risicogestuurd aansturen was nieuw voor het waterschap. De bestuurlijke omgeving is complex, de verhouding met de aannemer lastig: ga er maar aanstaan.”

Boer heeft het team echt voor zich moeten winnen, blikt De Haan terug. “We kenden Marco bij wijze van spreken alleen van toevallige ontmoetingen bij het kopieerapparaat. En toen wilde hij aan het begin van de samenwerking ook nog eens Lencioni gaan toepassen, een methodiek die Marco had geleerd tijdens het Brugprogramma. ‘Leuk, hij heeft een boekje gelezen’, was onze eerste reactie. Maar die sceptische houding veranderde toen bleek dat we zo heel gevoelige zaken bespreekbaar konden maken met elkaar.” Boer: “Een geslaagd project begint met vertrouwen in het resultaat en in elkaar. Dat vertrouwen bleek er niet op alle gebieden te zijn. In een soms stevige discussie hebben we de lucht geklaard.”

Gunfactor

Vanaf dat moment is de samenwerking tussen projectmanager en team stap voor stap gegroeid en opgebloeid, observeert De Haan. “Marco is open minded en transparant. Hij staat open voor feedback: ook voor kritiek. Mensen in hun kracht zetten, problemen oplossen binnen het team en ze niet laten voortwoekeren: daar is hij sterk in. Hij is steeds beter gaan aanvoelen wanneer hij een teamlid moet stimuleren en wanneer juist ontzien. Marco heeft humor, is innemend. De gunfactor heeft hij dan ook zeker mee.”

In het verleden hadden leden van het projectteam nog weleens de neiging om zelf naar de interne opdrachtgever te stappen om zaken te regelen, vervolgt de manager projectbeheersing. “We laten dit nu met een gerust hart aan Marco over, zoals het ook hoort. Marco heeft ons vertrouwen gewonnen. Hij beseft ook dat gelijk hebben één is, maar gelijk krijgen belangrijker is. Hier is Marco trouwens vooral binnen het team in gegroeid. Op een hoger niveau is dat nog een stuk complexer en lastiger.” Boer knikt bevestigend. “Daar ga ik nog te vaak in debat in plaats van in dialoog. Terwijl ik eigenlijk de bagage die ik de afgelopen periode heb verzameld moet inzetten om dit patroon te doorbreken.”

Bewustwording

Hoeveel van de ontwikkeling die Boer de afgelopen periode heeft doorgemaakt komt op het conto van het Brugprogramma? “Het is een mix van karakter, levenservaring, de nieuwe projecten die ik sinds begin 2016 doe en het leerprogramma”, denkt de projectmanager. “Het Brugprogramma heeft me tools en skills gegeven die ik kan inzetten binnen de projecten. Het gevoel wanneer je bijvoorbeeld een managementmodel moet toepassen en wanneer juist niet, moet je vervolgens in de praktijk ontwikkelen.” Het Brugprogramma heeft verder de bewustwording van Boer vergroot over zijn eigen houding en gedrag. “In het verleden kon een manager van een gemeente me nog met de benen omhoog aantreffen bij een eerste ontmoeting. Nu pas ik houding en gedrag bewuster aan op het moment.”

“Deze opleiding is ook goed geweest voor je netwerk”, vult De Haan aan. “Als je ergens tegenaan loopt, bel je zo een collega van ProRail of Rijkswaterstaat om te vragen hoe hij of zij dit zou aanpakken.” “De wisselwerking met collega’s van andere organisaties is inderdaad een sterk punt van het Brugprogramma”, erkent Boer. “We troffen elkaar ook tussen de zes modules om te reflecteren. Met collega-Brugger Lilette Willems had ik zelfs wekelijks een intervisiegesprek. Zij is tijdens het Brugprogramma bij het waterschap komen werken. Een collega-deelnemer van de gemeente Rotterdam had al veel ervaring opgedaan op het gebied van geïntegreerde contracten. Bij hem heb ik lessons learned opgehaald. Praktijksituaties binnen het team kwamen eveneens aan bod tijdens de gesprekken.” De Haan: “Ook voor ons als team was dat fantastisch. Tijdens deze intervisie kwam Marco tot mooie oplossingen. Daar profiteerden we allemaal van wanneer hij ze weer meenam naar zijn dagelijkse praktijk.”

Spiegel

Het projectteam profiteert ook in een ander opzicht van de deelname van Boer aan het Brugprogramma. “Ik heb de afgelopen periode Neerlands diep beter leren kennen. Dat heeft er onder andere in geresulteerd dat we mee hebben gedaan aan de Nd Spiegel van een ander HWBP-project.” “Ik ging er op voorhand sceptisch naartoe”, geeft De Haan toe. “We zitten al tot over onze oren in het werk en het kost je toch een dag… Maar ik ben omgekeerd als een blad van een boom. Ik heb veel energie gekregen van het gesprek tussen twee professionele teams van twee waterschappen die keihard werken om de dijken in Nederland te versterken. Ik vond de spiegel zo nuttig dat ik de werkwijze ook wil gaan toepassen voor een ander project waarbij ik betrokken ben.”

 

Deelnemers brugprogramma 10. Foto: Jorrit ’t Hoen

Tegeltjes

Het Brugprogramma is inmiddels afgerond met een feestelijke certificaatuitreiking op 11 mei. Een tastbare herinnering vormen vier Delftsblauwe tegeltjes op het bureau van de projectmanager. Ze bevatten lessen als ‘Laat de spanning maar (ont)staan!’, ‘Is iedereen aangehaakt?’, ‘Geen Stap zonder plan’ en ‘Past je houding en gedrag bij het moment?’. “De tegeltjes houden me scherp. Voor iedere deelnemer aan Brug 10 heb ik op een tegeltje bovendien een les vereeuwigd uit het leerprogramma.”

Wat gaat De Boer nu doen om zich verder te ontwikkelen? De Haan zou het wel weten. “Ik zou meteen doorstromen naar het Kernprogramma van Neerlands diep. Je hebt meer aan dit soort intensieve programma’s dan aan welke cursus dan ook.” Boer houdt de boot vooralsnog af. “Ik wil het geleerde nu vooral gaan toepassen in de praktijk. In de tussentijd gaat mijn persoonlijke ontwikkeling gewoon door. Dat is ook een voorwaarde die verbonden zit aan het certificaat van het Brugprogramma. Ik moet zogenoemde Permanente Educatiepunten blijven halen om dit certificaat geldig te houden. Dan komt dat Kernprogramma over een paar jaar wel weer in zicht.”

Vanaf heden gaat het Brugprogramma verder onder de naam Nd Brug. Wil je meer weten over Nd Brug, neem dan contact op met programmamanager Luc Boekesteijn

Reageer

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer