Acceptatie en overdracht

31-05-2010
Jenny Kamstra

Projecten zijn eindig, maar het resultaat kan oneindig zijn. Ga maar na: een weg, een spoorlijn, een waterkering of een vervoersysteem kan mensenlevens lang meegaan. Eenmaal klaar begint het eigenlijk pas. Voor de beheerder of exploitant dan. Dat betekent dat op de schouders van de mensen en organisaties die met het ‘scharnierpunt’ uitvoering-exploitatie te maken krijgen, een zware taak rust. Zij moeten ervoor zorgen dat het project vloeiend overgaat in andere handen. Ervaring leert dat het verstandig is tijdig te beginnen met acceptatie en overdracht van grote infrastructurele projecten.

Acceptatie en overdracht

Ingewikkeld

Het is ook lastig. Hoe complexer het project, des te moeilijker is het om de uitvoeringsfase over te laten gaan in de beheer- en exploitatiefase. Maar het hóeft niet ingewikkeld te zijn: zeker als een project uitgevoerd wordt binnen één organisatie gaan overleg voeren en contact leggen eerder van een leien dakje. Echter, in toenemende mate zijn bij projecten diverse partijen betrokken, en zijn de kaders, net als de toegepaste techniek, nieuw en onbekend terrein voor de beheerder of exploitant.

Lessen

Deze publicatie gaat in op die ontwikkeling. Wat komt er kijken bij de laatste fase? Wanneer begin je met acceptatie en overdracht? Twee A&O-managers delen hun ervaringen die zij opdeden bij de HSL-Zuid en de Betuweroute. Wat beide projecten betreft nemen we een kijkje bij ProRail, dat destijds een speciale beheersorganisatie rond acceptatie en overdracht opzette. Tot slot zijn er zes waardevolle lessen. Zo veel is zeker: acceptatie en overdracht werpen hun schaduw vooruit binnen projecten.