Het vak omgevingsmanagement

31-05-2010
Jenny Kamstra

Nog niet eens zo heel lang geleden had nog nooit iemand van de term omgevingsmanagement gehoord. Maar vandaag de dag is het betrekken van de omgeving bij de totstandkoming en realisering van projecten niet meer weg te denken. De omgeving in de breedste zin van het woord heeft een belangrijke stem in het geheel. Omgevingsmanagement heeft dan ook een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.

zoektocht vak om

Theorie en praktijk

Dit boekje geeft een goed beeld van de zoektocht naar een volwaardig en vooral ook professioneel omgevingsmanagement. Het onderwerp wordt zowel vanuit de theorie als de praktijk aangevlogen. Zo is bijvoorbeeld omgevingsmanagement in theorie een manier om draagvlak te creëren met als ultiem doel een vlekkeloze uitvoering van complexe projecten. In de praktijk blijven deze verwachtingen niet zelden te hoog gespannen. Sterker, in sommige gevallen leidt een grote betrokkenheid van stakeholders juist tot grote ontevredenheid.

Op de goede weg

Kortom, de zoektocht naar de ideale wijze en invulling van omgevingsmanagement is nog niet volbracht. Maar we zijn mede door de inspanningen van omgevingsmanagers binnen Neerlands diep-projecten wel op de goede weg. Dit boekje is dan ook een must voor iedereen die zich met dit mooie vak bezighoudt.