Evenwichtig in Balans – Opgave Kernprogramma 2014-2016

25-07-2017
Janine van Oosten

Mark Eichner – Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Oost-Nederland (afgekort RWS ON) is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincies Gelderland en Overijssel. Rijkswaterstaat Projecten, Programma’s & Onderhoud (afgekort RWS PPO) voert voor RWS ON het onderhoud uit. Binnen RWS PPO is een team (Productielijn A-Wegen) samengesteld om het onderhoud aan de snelwegen uit te laten voeren. Het onderhoud wordt uitgevoerd door middel van Prestatie Gerichte Contracten (afgekort PGC-en).

Het idee achter een PGC-en is dat de teams van de Productielijn A-Wegen met een vooraf vastgestelde bezetting, 80% van hun tijd bezig zijn met het werken aan de zogenaamde Taken en Services, en 20% van hun tijd aan VIVA’s. Gedurende de looptijd van de huidige PGC-en zijn de afgelopen 4 jaar ca 400 VIVA’s afgesloten. Omdat dit gedaan is met een gelijkblijvende bezetting (Zero Sum Game) is dit ten koste gegaan van de Taken & Services.  Hierdoor ontstaat een onevenwichtige tijdsverdeling vanwege de vele wijzigingen, bij een gelijkblijvende capaciteit, en blijft minder tijd over voor de borging van de Taken & Services (productkwaliteit). Dit heeft een impact op de klanttevredenheid. Dit leidt weer tot frustratie en verwijten richting het team van productielijn A-Wegen en daardoor tot afstand, waardoor niet meer wordt samengewerkt en er uiteindelijk geen vertrouwen meer in elkaar is. Dit levert het gevoel bij het team productielijn A-Wegen op: “Wij werken hard, maar doen het nooit goed”.

Er ontstaat spanning in de relatie met de Opdrachtnemers doordat we onvoldoende in staat zijn om ver genoeg vooruit te kijken. De setting in en rondom contracten bieden te weinig mogelijkheden om de alsmaar veranderende Opgave van de klant te adapteren binnen de gecontracteerde Opdracht. Hierdoor ontstaat wrijving dat leidt tot een negatieve impact op de klanttevredenheid. Daar waar projectspecifieke afwegingen schuren met landelijk ingenomen standpunten worden de teams onvoldoende geholpen in de vertaling van de consequenties richting de Marktpartij. Mogelijkheden die bijdragen aan het loslaten van het oude verdienmodel van de Opdrachtnemers worden in onvoldoende mate benut, waardoor Markt en Rijkswaterstaat elkaar in de houtgreep houden. Wanneer echter door de Minister een apél wordt gedaan op de flexibiliteit van Markt en Rijkswaterstaat zijn we in staat om meer te doen en sneller te reageren.

 

Is het niet vreemd dat het juist de bedoeling is dat we Meer, met Minder doen en dat dit in de praktijk een stuk lastiger blijkt te zijn dan hoe het is bedacht? Deze rapportage heeft als doel om de problematiek met feitelijke oorzaken te onderbouwen, en maatregelen voor te dragen die gaan helpen tot het geleidelijk in balans brengen van de onevenwichtige tijdsverdeling binnen de productielijn A-Wegen.