Magazine

 • Nieuws
 • Elkaar tegemoetkomen en vertrouwen tonen geeft voorsprong – Groep Anders Samenwerken

Ton Swanenberg en Thomas Brandt zitten sinds drie jaar in de Groep Anders Samenwerken (GAS). Sinds een jaar zijn zij ook directe collega’s binnen het project Aanpak Ringweg Zuid, in Groningen. Ton als projectdirecteur vanuit de opdrachtgeverskant, Thomas als projectdirecteur vanuit de opdrachtnemer. In een openhartig interview vertellen zij over GAS, hun samenwerking en hoe zij de gedeelde kennis, ervaringen en idealen in Groningen de praktijk brengen.

lees meer
 • Nieuws
 • Het Brugprogramma gaf meer energie dan het kostte

Marco Boer van het Waterschap Hollandse Delta combineerde het afgelopen anderhalf jaar het Brugprogramma van Neerlands diep met een opvallende carrièremove. Het leerprogramma, nieuwe projecten én aangeboren talenten en (eigen) aardigheden resulteerden in een opvallende groei, ziet ook projectteamlid Marcel de Haan. “Marco heeft ons vertrouwen gewonnen.” Wij spraken hen over de toegevoegde waarde van het volgen van een Brugprogramma.

lees meer
 • Nieuws
 • Future changers klaar voor VUCA-world: Deelnemers Brug 10 ontvangen certificaat

Het Centraal Museum in Utrecht vormt op donderdag 11 mei het decor voor een bijzonder jubileum. Op een stralende voorjaarsdag ontvangen de deelnemers aan het tiende Brugprogramma van Neerlands diep hun certificaat. Persoonlijke ontwikkeling, meer bewustwording, maar ook meer grip op de omgeving: deze termen typeren de groei die zij hebben doorgemaakt. Het thema van de feestelijke bijeenkomst – future changers – blijkt dan ook goed gekozen.

lees meer
 • Nieuws
 • Europese subsidie aanvragen op grote projecten, lessen van een professional

Europese subsidies binnenhalen op grote infrastructurele werken, hoe werkt dat? Rob de Jong deed dat voor Project Maasroute en het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Hij deelt lessen uit elf jaar lang werken met Brussel, en geeft tips en adviezen.

lees meer
 • Nieuws
 • Aanpak Ringweg Zuid in Groningen sluit zich aan bij Neerlands diep

’t Kon minder,’ is het grootste compliment dat je van een Groninger kan krijgen. En dat zinnetje willen ze straks het liefste horen als het project Aanpak Ringweg Zuid is afgerond. Een bijzonder project uit Groningen sluit zich aan bij het projectennetwerk van Neerlands diep.

lees meer
 • Nieuws
 • Werken vanuit programma’s past bij maatschappelijke opgaven

Christa Kempenaar van Rijkswaterstaat kwam in 2008 voor de eerste keer in de rol van programmamanager, bij het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit. ‘Bij toeval’, zegt zij, maar ze bleek het leuk te vinden en goed te kunnen, dus daarna kwamen er meer programma’s, zoals de Spoedaanpak en Beter Benutten. Ze schreef in 2016 haar eindopdracht voor het […]

lees meer
 • Nieuws
 • Spoorzone Delft – Een big bang op het spoor

Eind 2015 rondde Neerlands diep een ICT spiegel af bij Spoorzone Delft. Daarvan verscheen in 2016 een rapportage. Recent is een korte film gemaakt over het organiseren van het IT deel van het project, waarin Willem van Dongen (Manager systeemintegratie), Jan Luijks (Asset manager) en Alexander Hermanns (IT expert) hun inzichten delen. Een interessant project vanwege de enorme uitdaging om in twee weken de hele spoortunnel van alle IT en techniek te voorzien: een big bang. Deze film is nu te bekijken en duurt 15 minuten.

lees meer
 • Nieuws
 • Nd Webinar Programmamanagement terugkijken

In het Nd Webinar op 20 april gingen Roeland Hillen en Ine Waterreus in gesprek over programmamanagement. Ine is alliantiemanager van de Markermeerdijken, een project dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2), met Roeland als programmadirecteur. In het webinar ging het over de wisselwerking tussen programma en project, en de dilemma’s die daarbij spelen. Het webinar is nu terug te kijken.

lees meer
 • Nieuws
 • Een systeemsprong voor de spoorsector – Programma ERTMS sluit aan

ERTMS is een samenwerkingsverband van ProRail, NS en IenM, en sluit zich aan bij Neerlands diep. Wij spraken programmadirecteur Wim Fabries en contractmanager Willem de Graaf. Complexe samenwerking, governance, communicatie en vernieuwen in een werkende omgeving. Dat zijn zomaar een paar van de thema’s die het Programma ERTMS graag wil aansnijden binnen Neerlands diep.

lees meer
 • Nieuws
 • Leren van programmamanagement

Programmamanagement is een actueel thema bij Neerlands diep. Er is een reflectiegroep over programmamanagement van alumni uit het Neerlands diep-netwerk en op 20 april organiseren we een Nd Webinar over het onderwerp. Maar is het managen van een programma nu echt zo verschillend dan dat van een project?

lees meer
 • Nieuws
 • Certificaatuitreiking Kernprogramma 2014-2016

Op 8 maart jl. kregen de deelnemers van het Kernprogramma 2014-2016 hun certificaat uitgereikt, samen met partners, leidinggevende en begeleiders van het Kernprogramma. Een middag vol met inspiratie en een mooie inkijk in wat de projectmanagers de afgelopen twee jaar hebben beleefd.

lees meer
 • Nieuws
 • Nd Topics over Organisaties in Beweging – Terug naar de menselijke maat

Hoe ga je om met de enorme hoeveelheden informatie die je over je heen gestort krijgt? Kun je nog wel resultaat halen als allerlei regels en voorschriften je in de weg zitten? En hoe kun je als projectorganisatie meer gevoel krijgen voor bestuurlijke afwegingen op lokaal niveau? Over deze en andere vragen buigt een intiem gezelschap zich op donderdag 16 maart tijdens de Nd Topics in Utrecht.

lees meer
 • Nieuws
 • Column: En ze staat. Ze stáát!

Bussemaker levert. Als minister van Onderwijs èn Cultuur èn Wetenschap doet ze op de valreep wat ze moet doen. Aantonen dat het de universiteiten niet blijkt te lukken om het aantal vrouwelijke hoogleraren flink omhoog te krijgen, niet lukt als de overheid er geen verplicht quotum voor stelt en daarnaast met geld over de brug komt. En Bussemaker pakt nu door.

lees meer
 • Nieuws
 • Lessen van het eerste ICT Programma (pilot) van Neerlands diep

Twee alumni van ons eerste ICT-Programma vertellen over hun ervaringen. Welke lessen nemen zij mee naar ProRail en Rijkswaterstaat? “Elektronica en ICT zijn wezenlijk in bouwprojecten. Als opdrachtgever moet je daarom die centrale rol pakken.”

lees meer
 • Nieuws
 • Expliciet én geïntegreerd samenwerken – Project De Entree sluit aan

Project De Entree verbouwd en vernieuwd tussen 2018 en 2023 de drukke centrumkant van Amsterdam Centraal. Wat kan ons netwerk van hen leren en met welke kennis zijn zij weer geholpen? Wij spraken de projectmanager, technisch manager en omgevingsmanager hierover.

lees meer
 • Nieuws
 • Webinar Transformationeel leiderschap terugkijken

Het leiderschap van projectmanager Benny Nieswaag kun je transformationeel noemen, omdat hij zijn team en teamleden ruimte geeft en stimuleert en adviseert in hun ontwikkeling om samen succesvol te zijn. Op 13 februari ging Benny in een Nd Webinar hierover in gesprek, aan de hand van verhalen van drie van zijn collega’s. De inleiding en reflectie kwam van organisatiepsycholoog Edu Feltmann.

lees meer
 • Nieuws
 • Uitdagingen van een organisatie in beweging – Nd Topic

De groeiende rol van informatiemanagement. Een bestuurlijke omgeving die steeds complexer wordt. Almaar vollere mailboxen en meer en meer regels. Zomaar wat (organisatie)veranderingen waarmee projectteams te maken krijgen. Wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor je project? Zijn ze alleen maar lastig of bieden ze ook kansen? Hierover kun je in gesprek tijdens Nd Topics (voorheen Café College) op donderdag 16 maart in Utrecht. Drie gastsprekers lichten alvast een tipje van de sluier op.

lees meer
 • Nieuws
 • De file aangepakt met intrinsieke motivatie bij Knooppunt Hoevelaken

Taken en verantwoordelijkheden verschuiven; de aannemer krijgt bij complexe integrale infraprojecten steeds vaker een andere rol. Bij de aanpak van het knooppunt Hoevelaken lopen ze met hun vernieuwde aanpak voorop: de markt werd al bij in de planfase intensief betrokken, en taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en –nemer zijn vergaand vervlochten. Die innoverende werkwijze leunt sterk op de persoonlijke relatie tussen Marjolein de Gorter-Manhoudt, projectmanager van Rijkswaterstaat en PDC-partner Peter Lapidaire, projectdirecteur Combinatie A1|28.

lees meer
 • Nieuws
 • Nd Teams 2017 De terugblik op omgaan met paradoxen

“Vertrouw op uw intuïtie en inzicht” Wim Pijbes 150 Projectmedewerkers van 28 projecten namen op donderdag 26 januari deel aan Nd Teams 2017. Geïnspireerd door kunst, Wim Pijbes en vooral ook door elkaar gingen ze in Utrecht in gesprek over hun projectmanagement paradoxen. Een impressie in de voetsporen van één projectmanager en één team.

lees meer
 • Nieuws
 • Perspectieven op leiderschap

Grofweg zijn er twee typen leiders. De transactionele leider richt zich op het uitruilen van beloningen voor gedrag. De transformationele leider is meer geïnteresseerd in de intrinsieke drijfveren van de medewerkers en gaat ervan uit dat gedrag niet alleen wordt gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Naast deze typologie zien we meer perspectieven op leiderschap in het netwerk van Neerlands diep. Op 13 februari is ons volgende webinar waarin we ingaan op dit thema samen met Benny Nieswaag.

lees meer
 • Nieuws
 • Column: Terugkijken met Rohmer

Tegen de tijd dat u dit leest, is de scheepvaart bij Grave weer op gang gekomen, ligt het ontwerp voor de de nieuwe stuw op de tekentafel en zijn de juristen al in de pen geklommen om de eerste brieven te versturen. Over een half jaar zijn de meeste mensen die toevallig getuige zijn van de eerste werkzaamheden voor de nieuwe ‘kunstwerken’ de aanleiding ervan misschien al vergeten. En een paar maanden later heeft Rijkswaterstaat een uitgebreid evaluatierapport laten produceren over hoe het kan dat er uren verloren gingen voordat maatregelen werden genomen om het waterpeil te garanderen. Lees hier de hele column van Sacha.

lees meer